Büyülenme Hakkında metin2

Metin2sunucubilisim.com Piyasa günü files denemek kucakin 35 TL yat?rd?m ilk sa?l?ks?z vakit vasati dedi sonra pazartesi sal? aral???nda ba?üstüne ar?de?erlendirme me?gule at?yorlar site üzerinden bir kere bildirimime bakm?yorlar ödeme bildirimi yapt?m onaylam?yorlar. 35 TL'nin ard?nda bile?ilim lakin hakk?m? helal etmiyor...Metin2 sunucular?

read more